Usługi ciężkim sprzętem

Oferujemy wykonanie usług z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu

Roboty ziemne:

  • wykopy do głębokości 3 m (lub do głębokości 1,5 w gęstej zabudowie, przy pomocy mini-koparki Caterpillar)
  • wyrównywanie terenu
  • wywóz ziemi i gruzu budowlanego
  • rozbijanie starych nawierzchni betonowych lub asfaltowych

Utrzymanie zimowe:

  • Odśnieżanie dróg i posesji
  • Posypywanie nawierzchni piaskiem lub solą
  • Wywożenie nadmiaru śniegu

Dodaj komentarz