Oferta

Jesteśmy obecni na rynku od prawie 40 lat. Obecnie nasza działalność koncentruje się usługach związanych z wykonaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska sieci gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej. Od kilku lat realizujemy również instalacji oparte na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE).

Dowiedz się więcej o naszej ofercie instalatorskiej

W oparciu o posiadany duży park maszynowy oferujemy też wykonanie robót ziemnych oraz usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Dowiedz się więcej o naszych usługach ciężkim sprzętem