Historia

Działamy prawie przez 40 lat. Poniżej prezentujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii naszej firmy:

1978 rok – Jan Witold Krzyszczak za namową szwagra odchodzi z pracy w państwowej firmie i zaczyna razem z nim świadczyć usługi instalacyjne – wykonanie instalacji sanitarnych i C.O.

1981 – oficjalna rejestracja własnej działalności gospodarczej – zakład instalacyjny

1985 – firma Jana Witolda Krzyszczaka realizuje pierwsze zamówienie publiczne – gazociąg w miejscowości Tereszyn k/Lublina (gm. Konopnica) – zlecenie zostaje wykonane znacznie szybciej i lepiej, niż przez ekipy państwowego Zakładu Gazowniczego w Lublinie

1990 – wykonanie gazociągu w technologii rur PE zgrzewanych elektrooporowo w miejscowości Pawlin, gm. Konopnica – było to pierwsze zastosowanie tej technologii po prawej stronie Wisły

1991 – pojawia się pomysł dywersyfikacji działalności, firma Jana Witolda Krzyszczaka rozbudowuje się – wznoszony jest nowy duży obiekt na cel przetwórstwa rolno – spożywczego, jednak po kilku miesiącach wraz z nowym wspólnikiem w obiekcie zostaje uruchomiona nowoczesna piekarnia

1998 – powstaje pierwsza wersja firmowego serwisu WWW

2000 – w celu zdyskontowania sukcesów finansowych F.P.H.U. „POLA”, państwo Krzyszczakowie oraz ich młodszy syn – Karol, zakładają nowe przedsiębiorstwo – Pola sp. z o.o. – po dwóch latach nowy podmiot całkowicie przejmuje prowadzenie działalności budowlano – instalacyjnej

styczeń 2003 – Pola sp. z o.o. rozpoczyna działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, we współpracy z organizacją odzysku Rekopol

marzec 2003 – POLA sp. z o.o. uzyskuje dofinansowanie UE z programu PHARE 2000, zostają zrealizowane projekty o wartości blisko 300 tys. PLN netto

styczeń 2004 – rusza sortownia odpadów opakowaniowych w Motyczu, uruchamiane są programy współpracy ze szkołami (na rzecz edukacji proekologicznej i angażowania dzieci młodzieży w zbiórkę odpadów)

luty 2004 – październik 2005 – liczne nagrody i wyróżnienia dla Pola sp. z o.o. za osiągnięcia w działalności proekologicznej i selektywnej zbiórce odpadów, m. in. wyróżnienie w konkursie Złota Bela Makulatury 2005, organizowanym pod patronatem MOŚiGW

sierpień 2009 – marzec 2010 – firmy F.P.H.U. POLA i Pola sp. z o.o. wprowadzają system zarządzania jakością i uzyskują certyfikat ISO 9001:2008 – audytorem systemu jest firma Q&R Polska

10 listopada 2011 – obie firmy POLA świętują 30-lecie działalności – w uroczystej imprezie bierze udział blisko 150 gości, w tym pracownicy obu firm, partnerzy biznesowi, przedstawiciele władz lokalnych oraz Parlamentu RP